Čierny účtovaný kosák

Jeho prirodzeným prostredím sú subtropické alebo tropické vlhké nížinné lesy a subtropické alebo tropické vlhké horské lesy.Scythebill čiernozobý je klasifikovaný ako najmenej znepokojený. Nespĺňa podmienky pre viac rizikovú kategóriu. Do tejto kategórie sú zahrnuté rozšírené a bohaté taxóny.Scythebill čierny (Campylorhamphus falcularius) je druh vtáka z podčeľade Dendrocolaptinae. Nachádza sa v Argentíne, Brazílii a Paraguay. Jeho prirodzeným prostredím sú subtropické alebo tropické vlhké nížinné lesy a subtropické alebo tropické vlhké horské lesy. Referencie - * BirdLife International 2004. Campylorhamphus falcularius. Červený zoznam ohrozených druhov z roku 2006. Stiahnuté 25. júla 2007. Viac

Výsledky pre: kosák čierny ViacScythebill čierny (Campylorhamphus falcularius) od Dona Jonesa. Viac