Obrázky a informácie o bat mastifovi Bonda

Na licenciu bola poskytnutá licencia Creative Commons Uvedenie zdroja ShareAlike preukaz
Autor : Felineora

Dobrý doga

Poradie: Chiroptera
Rodina: Molossidae
Druh: Molossus bondae

Netopier Bonda doga je uvedený v zozname Least Concern (LR / lc), s najnižším rizikom. Nespĺňa podmienky pre viac rizikovú kategóriu. V tejto kategórii sú na červenom zozname ohrozených druhov IUCN zahrnuté rozšírené a početné taxóny

Pomenovania netopiera Bonda
Dieťaťu netopiera Bonda sa hovorí „mláďa“. Skupine netopierov Bonda sa hovorí „kolónia alebo oblak“.
Krajiny
Kolumbia , Kostarika , Ekvádor , Honduras , Mexiko , Nikaragua , Panama a Venezuela

Fakty o mastifovi Bonda

Neboli nájdené žiadne fakty
Viac zvierat začínajúcich na B