Mečúň čínsky

Paddlefish čínsky, Psephurus gladius, tiež známy ako mečúň čínsky, patrí medzi najväčšie sladkovodné ryby.Mečúň čínsky žije v pri dne , potamodromný , sladká voda prostredie.

Mečúň čínsky je klasifikovaný ako kriticky ohrozený (CR) a čelí mimoriadne vysokému riziku vyhynutia vo voľnej prírode.Čínsky mečúň bol v Austrálii vyhlásený za škodlivý a v dôsledku toho bol vyhlásený za škodlivý v Queenslande. Je nezákonné vlastniť, chovať, chovať, predávať alebo kupovať americké alebo nemecké mečúne živé či mŕtve bez povolenia. Viac