Veverička červená obrázky a fakty

Veverička červená

Poradie: Rodentia
Podrad: Sciurognathi
Rodina: Sciuridae
Podčeľaď: Sciurinae
Druh: Paraxerus palliatus

Kľúčové slová: sieť

Veverica Red Bush je uvedená ako najmenej znepokojený. Nespĺňa podmienky pre viac rizikovú kategóriu. V tejto kategórii sú na červenom zozname ohrozených druhov IUCN zahrnuté rozšírené a početné taxónyPomenovania pre veveričku červenú
Mláďaťu veverice červenej sa hovorí „mláďa, súprava alebo mačiatko“. Samice sa nazývajú „srna“ a muži „buck“. Skupina veveričiek červených sa nazýva „dray alebo scurry“.
Krajiny
Keňa , Malawi , Mozambik , Somálsko , južná Afrika , Tanzánia a Zimbabwe
Biotopy veverice červenej
les , Krík , Subtropický / tropický suchý les , Subtropické / tropické suché kroviny a Subtropická / tropická vlhká nížina

Fakty o veveričke červenej

Populácie riečnych králikov a veveričiek červených sú však jedinými juhoafrickými druhmi cicavcov, ktoré sa nachádzajú v takom mimoriadne zúboženom svete.

Viac zvierat začínajúcich na R